historie 1962


Het jaar 1962 begint turbulent met betrekking tot Radio Veronica. In de eerste weken raast er een orkaan over Nederland met windkracht 11 vlak daarna gevolgd op 17 februari door een rel omdat diverse omroepmedewerkers en bekende Nederlanders blijken te werken voor Radio Veronica. Onder hen, Rijk de Gooijer, Johnny Kraaijkamp, Mies Bouwman, Karin Kraaykamp, Netty Rosenfeld. En dat was kennelijk tegen het zere been van diverse Hilversumse Omroep bestuurders! Hier wat kranten berichten over de “affaire”.
pijl
Mies Bouwman

kranten artikel over bijverdiensten 1962

kranten artikel van 17 februari 1962

Mies Bouwman presenteerde een programma van Bayer aspirine met de titel; “leve het leven
Luister hier naar een fragment van de laatste aflevering die op 20 augustus 1962 om 18.15 uur werd uitgezonden.

Op 7 maart besluiten de Hilversumse Omroepbestuurders de medewerking van hun mensen aan te pakken!het programmaschema van januari 1962 met daarin een paar van de de hierboven vermelde medewerkers

kranten artikel van 7 maart 1962

kranten artikel nav het KWF

KWF-spotprent uit een krant uit die dagen

Pauze pingel Tony Vos
Terug naar februari, op de 19e, blijkt dat twee medewerkers van de NCRV, Johan Bodegraven en Gerard Hoek erg kwaad zijn op het KWF ( Koningin Wilhelmina Fonds) omdat die organisatie besloten heeft om via Veronica reklame te maken voor de aanschaf van “KWF lucifers”. Zij dreigden bovendien dat ze hun lintje dat zij in 1952 kregen n.a.v. een aktie tbv het KWF terug te zullen geven!

Op 1 maart wordt besloten de uitzendingen elke dag een uur eerder te beginnen,
In plaats van 09.00 uur nu om 08.00 uur! Dit om de adverteerders meer mogelijkheden te geven om te adverteren. Om 08.00 uur begint Cees van Zijtveld de dag met het programma “Ook Goeiemorgen”.
Ondertussen was er ook een pauzemuziekje gemaakt dat een paar minuten voordat de uitzendingen begonnen ten gehore werd gebracht. Het werd gemaakt door Tony Vos op een electronisch apparaat dat hij de “Tony Tone” noemde.
Ook worden de reklametarieven vereenvoudigd en gewijzigd zoals uit deze folder uit maart 1962 blijkt.


In het voorjaar van 1962 werd besloten dat iedere medewerker een z.g. identiteitskaart kreeg. Dit omdat er nogal wat mensen waren die zich soms ten onrechte uitgaven voor medewerker van Veronica. Hier de z.g. id kaart van technicus Jurg van Beem uit die tijd.


identiteitskaart

krantenartikel feb. 1962

reklame tarieven m.i.v. 1 maart 1962
pijl
Joost de Draaijer, 21 mei 1962
Ook in maart, iedere dinsdagmorgen van 11.00 tot 11.15 uur presenteerde Johnny Hoes samen met z’n dochter Jacqeline een programma met de titel; “De club zonder naam”. Hier een klein fragment.

Hoe zagen de programma’s van Radio Veronica op 21 mei 1962 eruit?
Luister hier voor een programma overzicht door Joost de Draaijer van 21 mei 1962.

Zoals we kunnen horen in het programma overzicht ging technicus Karel van der Woerd op die dag trouwen met zijn Ria!

In 1962 werkte Pierre van Ostade ook al bij Radio Veronica. Pierre zou later beroemd worden als “prijzen aangever” in diverse TV programma’s w.o. de Willem Ruis show.

Pierre presenteerde bij Veronica het programma Platenpalet.
Luister naar de aankondiging van Tineke op 22 mei 1962.
pijl
Johnny en Jacqueline Hoes in de 'Club Zonder Naam'
pijl
Pierre van Ostade in 'Platenpalet'
Eind juni 1962 besluit dagblad de Telegraaf de lezers te vragen hoe ze over Radio Veronica en het radio beleid van de regering denken. Dit omdat het er nu toch echt naar uitzag dat de regering Veronica zou doen verdwijnen. Er werd een wetsontwerp terzake voorbereid. De lezers reageren volgens Henk van der Meyden in de krant van zaterdag 7 juli massaal op dit onheils bericht.

Maar ondanks al de dreiging gebeurde er helemaal niets!

In de zomer van 1962 geeft de Raad van Europa in Straatsburg een advies aan de aangesloten landen een wet op te stellen die medewerking verbied aan radiostations die buiten de territoriale wateren uitzenden. De Nederlandse overheid maakte gezien de populariteit van Veronica geen aanstalten om het advies van de Raad van Europa te volgen. We hadden nl. een liberale minister van Verkeer en Waterstaat; H.A. Korthals. De liberalen, de VVD, waren in die tijd een verdediger van Veronica en dat zou gedurende de gehele periode als zeezender zo blijven!

Op 3 juli 1962 wordt de StichtingVrienden van Veronica” opgericht. De doelstelling; het verlenen van daadwerkelijke en morele steun aan het streven van Radio Veronica, om te voorzien in de in Nederland bestaande behoefte aan een zender, die zich toelegt op het uitzenden van een voornamelijk muzikaal programma. Dit alles gesteund door adverteerders.

uit de Telegraaf van 7 juli 1962
Mensen konden de Stichting steunen door een bedrag van fl. 1,00 (€ 0,45) over te maken. Het geld dat de Stichting ontving en dat overbleef werd ter beschikking gesteld aan liefdadige inststellingen. En in het eerste jaar verdeelde de Stichting al zo’n 50.000 gulden (€ 23.000).
Penningmeester van de StichtingVrienden van Veronica” werd Cor Petrus, door de mensen bij Veronica Ome Cor genoemd, al jarenlang werkzaam bij Universum het textiel bedrijf van de gebroeders Verweij. Toen al was Veronica een “meester” in het ontketenen van speciale akties tot behoud van de zender, getuige bijgaande documenten.


kranten advertentie
Stichting vrienden van Veronica

Vrienden brief

Vrienden kaart

Vrienden envelop
Als bewijs dat men “vriend” is van Veronica ontvangt een ieder een z.g. luisterviskaart.

Ten behoeve van de Stichting wordt er na afloop van de dagelijkse programma’s elke woensdag een speciaal programma gemaakt.

Het was overigens in die dagen nogal ingewikkeld om goederen, w.o. banden en proviand, te gaan brengen naar het zendschip voor de kust van Scheveningen. In feite gingen de spullen het land uit. En dus kwam de douane er aan te pas. Spullen moesten officieel “uitgeklaard” worden! En de mensen moesten allemaal hun paspoort meenemen. Dus gebeurde dat met veel formulieren en stempels. In de latere jaren werd dat gelukkig allemaal veel gemakkelijker.

Hier zo’n douane formulier van 26 september 1962. Het blijkt dat er o.a. 51 programmabanden naar boord gebracht werden!

Spot 'Vrienden van Veronica'

Luisterviskaart
foto: René van den Abeelen

douane formulier
september 1962
Ondertussen werd ook Belgie verrast met een heuse zeezender, Radio Antwerpen a/b van de Uilenspiegel. Die begon op zondag 14 oktober z’n uitzendingen.

Lang zou het allemaal niet duren want de Uilenspiegel liep op de vroege morgen van Zondag 16 december bij Cadzand aan de grond.

“Het genootschap voor reclame”, maakt bekend dat in één jaar tijd, het Nederlandse bedrijfsleven voor een bedrag van 12 miljoen gulden (€ 5,45 miljoen) heeft besteed aan reclameboodschappen uitgezonden bij Veronica. Tijdens de grote TV actie “Open het dorp” op 27 november 1962 olv Mies Bouwman schenkt Radio Veronica bij monde van Tony Vos fl. 140.000 (€ 63.000).

Ondertussen nam de populariteit van Veronica alleen nog maar toe. Er verschenen steeds meer artikelen die in de naam op de één of andere manier een verwijzing hadden naar Veronica. Bijvoorbeeld een radio maar ook cigaretten droegen de naam Veronica.
loep
Uilenspiegel begint
loep
Veronica radio
 
loep
Uilenspiegel strandt
 
Op 30 november 1962 werd besloten de zendtijd andermaal uit te breiden, nu in de avond- en nacht-uren. Op vrijdag- en zaterdagavond werd er dansmuziek uitgezonden tussen 23.00 en 01.00 uur.

Het overlijden van prinses Wilhelmina deed Radio Veronica ook besluiten net als de Hilversumse omroepen de programmering aan te passen. Op 28 november werd er niet uitgezonden.


pijl
Luister hoe Fred van Amstel
in het programma “Parade paardjes”
van 18 november 1962 om 17.30 uur
de uitbreiding van de zendtijd bekend maakt.
afb


pijl
Aan boord van de Veronica werd
besloten een mededeling op te nemen
ivm het staken van de uitzendingen.
Hier een fragment van de orginele
opname band. De tekst werd ingesproken
door zendertechnicus Dick Renaud.
loep
Telegraaf 27 nov. 1962.
afb
loep
Het overlijden van prinses Wilhelmina.

Hoe zag de programmering van Radio Veronica erin december 1962 uit? Hier een scan uit Muziek Express van december 1962. Daaruit blijkt tevens dat de presentatoren Bob en Brenda (Krijn Torringa en Freda Keuker) op 2 november met elkaar in het huwelijk waren getreden.


adv adv adv
loep
programma december 1962

loep
programma december 1962

loep
Veronica sigaretten

Lees verder in het volgende deel: 1963