historie 1965


1965 zou een jaar van veranderingen worden in de Veronica geschiedenis en tegelijkertijd werd het 5-jarig bestaan gevierd!

Maar voordat het zover was had de directie begin 1964 besloten dat de Veronicawaar vanaf tot dan toe werd uitgezonden plaats moest maken voor een moderner schip. Het werd de van oorsprong Duitse trailer, de Norderney. Daartoe werd het schip gedurende de maanden juni - september 1964 omgebouwd op de werf van de Zaanlandse scheepsbouw Maatschappij in Zaandam (de tekeningen van de ombouw zijn op de ledenpagina te vinden).

Veronica foto Norderney:
© Theo Dencker
De Norderney kreeg in oktober 1964 de vlag van het Afrikaanse land Sierra Leone
Er waren in totaal 4 vlaggen. Eén lag in een soort kluis aan boord van de Norderney, waar kapitein Arie de Ruiter de sleutel van had. Eén lag er bij rederij de Ruiter in Scheveningen en er was een vlag bij de directie van Veronica in Hilversum.
Hier zien we Gerrit de Ruiter van rederij de Ruiter in Scheveningen met de bewuste vlag van Sierra Leone.

Rond de jaarwisseling van 1964/65 kwamen de uitzendingen vanaf de Norderney.
de vlag van Sierra Leone
Willem van Kooten (Joost de Draaijer) had in 1964 een reis naar Amerika gemaakt en kwam terug met o.a. het voorstel om een Top 40 te gaan uitzenden en een gedrukte Top 40 lijst via de platenhandelaren verspreiden. Ook wil hij naar het voorbeeld van het New Yorkse radiostation WMCY t-shirts laten maken met daarop het logo van Radio Veronica. Luister naar Willem van Kooten over z’n reis naar New York en het ontstaan van de Top 40.

Joost de Draaijer
over de Top 40
   
De eerste Top 40 werd op zaterdagmiddag 2 januari 1965 uitgezonden tussen 3 uur en kwart voor vijf. Later, in maart werd dat tussen 2 en 4 uur.

Er was iets merkwaardigs aan de hand met die eerste Top 40. Hij is nooit officieel in gedrukte vorm verschenen. Wel is hij in 1975 nagemaakt t.b.v. het boek van Rob Out “Veronica een jaar later”. Nummer 1 in de Top 40 van 2 januari waren The Beatles met “I feel fine”.
Programmaschema
januari 1965
Tape Veronica's Tophit nr. 3
En met het uitzenden van de Top 40 werd langzamerhand begonnen met de verschuiving naar een radiostation voor populaire muziek, of te wel popmuziek. Dat gebeurde ook onder invloed van de Engelse zeezenders die steeds meer luisteraars wegsnoepten. En Willem van Kooten wist als programmaleider de gebroeders Verweij zover te krijgen om later in het jaar nog meer wijzigingen door te voeren.
Joost in gesprek met
Jaap en Bull Verweij
In 1965 werd ook besloten om Veronica naar Amerikaans voorbeeld een jinglepakket te bezorgen. Arrangeur en orkestleider Frans Mijts, hij had samen met Willem van Kooten op de lagere school gezeten, werd gevraagd e.e.a. te verwezenlijken. De opnamen werden gemaakt in de EMI studio in Haarlem door technicus Klaas Leijen. Hij zou later de producer van de Cats worden. En de zanger John de Mol Sr. maakte deel uit van het koor.
pijl Luister naar een korte montage van de eerste jingle set


Op 15 januari bracht de Zweedse directrice Britt Wadner van Radio Syd een bezoek aan de Veronica studio’s. Er werd door dagblad de Telegraaf uitgebreid over bericht. Samen met Bull Verweij ging ze op de foto.

Op 22 januari besluiten een aantal Europese landen het verdrag van Straatsburg te ondertekenen. De landen waren o.a.; België, Frankrijk, Zweden, Griekenland, Luxemburg.

Een ander programma dat steeds populairder werd was: Rock, beat and boogie met daarin opgenomen Veronica’s Rhythm and Blues Hop. Het programma zou later samen door Joost de Draaijer en Harry Knipschild gepresenteerd worden. In januari was Chuck Berry te gast.

Fragment R & B
met Chuck Berry

Britt Wadner samen met
Bull Verweij in de Telegraaf
 

Vanaf januari werd Alle remmen los iedere avond, behalve donderdag en zaterdag, van half elf tot twaalf uur uitgezonden. Jan maakte dat programma meestal samen met z’n vaste technicus Jos Hogen.
De dreiging om te moeten stoppen met haar uitzendingen liep bij Veronica altijd als een rode draad door haar geschiedenis. In één van de boekjes van Hans Knot staat daar een aardig voorbeeld van.

Begin januari meldde het Algemeen Dagblad dat de dagen van Veronica waren geteld. Het artikel was geschreven door RTV redacteur Rolf Boost. Niet geheel “onafhankelijk” schreef hij een merkwaardig artikel en de teneur was dat Veronica maar moest verdwijnen. Niet geheel vreemd dat dat uit z’n pen vloeide want hij was lid van de 2e kamer en was tegen Veronica! In een aantal andere kranten werd de belangenverstrengeling van Boost afgekeurd.
pijl
Fragment
OGM
21 april 1965
  loep
Band OGM 21 april 1965 met Harmen Siezen

Maar uiteindelijk durfde de Nederlandse regering ook in 1965 geen maatregelen te nemen. Wel gingen er in februari bij de KVP, de voorloper van het CDA, stemmen op om een geheel nieuw radio- en tv-stelsel te ontwerpen waarin ook reclame en lichte muziek mogelijk zou zijn.

Als officiële startdatum van Radio Veronica wordt altijd 21 april aangehouden. En dus kon op 21 april 1965 het eerste lustrum gevierd worden! Dat werd gedaan met een aantal speciale uitzendingen te beginnen om 7 uur ’s ochtends. Daarin ontving Harmen Siezen directeur Bull Verweij die e.e.a. vertelde over de ontstaansgeschiedenis van Radio Veronica.
loep
Het 5-jarige bestaan van Veronica leverde een grote hoeveelheid publiciteit op
loep
Dankkaart
n.a.v. het
eerste lustrum

"Op 28 juni 1965 werd door koningin Juliana de verloving bekendgemaakt van prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg en Radio Veronica zond een felicitatie uit."

afbeelding
loep
Band t.b.v.
felicitatie prinses Beatrix


In het najaar van 1964 en voorjaar ’65 werd er een merkwaardig programma uitgezonden met de titel; “Leut zonder beeldbuis”. Het werd gepresenteerd door Gerard de Vries en Harmen Siezen. In het programma waren persiflages’s te horen en werden platen verknipt. Omdat het een erg bewerkelijk programma was werd het om de 14 dagen op dinsdagavonden uitgezonden om 21.00 uur. Op 18 mei werd de laatste reguliere aflevering uitgezonden van “Leut zonder beeldbuis”. Er is maar één aflevering bewaard gebleven en deze komt uit het archief van Harmen Siezen. Het is een "satirisch programma over de Radio in Hilversum". Harmen weet niet meer of deze aflevering ooit uitgezonden is!. Op de doos staat nl. met grote letters: "niet uit". Waarschijnlijk wilde men niet al te zeer op de tenen van Hilversum trappen.

Luister maar naar een korte montage van de programmaband van “Leut zonder beeldbuis”, waarvan het de bedoeling was dat ‘ie in november 1965 zou worden uitgezonden.
afbeelding
pijl
Korte montage
"Leut zonder beeldbuis"
  loep
De programmering van Veronica zag er in juli 1965 als volgt uit ...


In de zomer van 1965 werd besloten proeven te nemen met uitzendingen gepresenteerd rechtstreeks vanaf het schip. Daartoe werd besloten vanwege de dreiging van regeringswege om het mee werken aan uitzendingen te verbieden.

Joost de Draaijer, Harmen Siezen en Gerard de Vries verbleven daartoe enkele dagen aan boord van de Norderney en presenteerden af en toe een live programma met bandjes i.p.v. grammofoonplaten omdat er nog geen pick-up’s aan boord waren.
loep
Harmen Siezen "live" aan boord
loep
Joost de Draaijer "live" aan boord

Uiteindelijk was het de bedoeling om ook live vanaf het schip nieuwsuitzendingen te gaan verzorgen. Daarover later meer.

Gedurende 1965 werd besloten om in Nederland een z.g. lichte muziekzender te starten. Het was een samenwerking tussen alle Hilversumse Omroepen. Het werd eerst kortweg het 3e net genoemd maar al snel ging de zender Hilversum 3 heten. Hilversum 3 werd geopend door minister Vrolijk op 11 oktober om 09.00 uur.
pijl
Opening Hilversum 3, 11 oktober 1965

Het was de bedoeling dat de zender zich ging richten op de jeugd en zodoende een tegenhanger zou worden van Radio Veronica. De zender ging ook uitzenden op de middengolf, 240 meter, later ook op de FM band. Maar alleen gedurende overdag! Maar een succes werd het niet. Men draaide n.l. niet alleen muziek gericht op de jeugd maar ook operette, mars en andere 'zware' muziek. Dus een echte concurrent werd het de eerste jaren niet voor Radio Veronica.

Vanuit heel andere hoek kwam weer de dreiging tot stoppen opzetten. De EBU (European Broadcasting Union) begon met hulp van de Nationale PTT’s uitgebreide metingen te verrichten naar de zendsignalen van de zeezenders.

Radio Veronica had op haar beurt nog geen last van de Zwitserse zender Beromunster omdat die nog op een andere frequentie uitzond, n.l. 529 kHz. Er waren in Zwitserland wel enkele lokale zenders actief op 192 mtr. / 1562 kHz.

 


EBU overzicht september 1965
 
De volgens de EBU gedurende de zomer opererende zeezenders
en hun nauwkeurig gemeten frequenties

Tegen het eind van 1965 start Veronica met nieuwsuitzendingen. Men vond die service nodig vanwege het feit dat Hilversum 3 enige maanden daarvoor ook nieuwsuitzendingen verzorgde.
Hoe de nieuwsuitzendingen tot stand kwamen vertelde Harmen Siezen tijdens de laatste week van augustus 1974 aan Tineke de Nooij.

Die laatste maanden van 1965 waren een proef voor wat betreft de nieuwsuitzendingen. Pas in januari 1966 verschenen ze pas officieel in de programmaschema’s.

Harmen Siezen
in 1974 over de nieuwsuitzendingen

de officiële start van de nieuwsuitzendingen in januari 1966 zoals in de programmaschema’s aangekondigd
 De maand november van 1965 bracht niet veel verrassingen of het moest zijn dat technicus Ad Bouman in dienst kwam. Het aannemen van Ad maakte onderdeel uit van de vernieuwing die Willem van Kooten eerder dat jaar had ingezet. Ad Bouman had samen met Juul Geleick elektronica gestudeerd en daarna werkten ze kort bij Philips telecommunicatie industrie in Huizen NH.
Juul had in de plaatselijke krant, de Gooi en Eemlander een advertentie gezien; “Veronica vraagt geluidstechnicus”. En omdat Ad z’n dienstplicht niet hoefde te vervullen gaf hij 'm aan Ad.

Tijdens de middelbare schooltijd maakten Ad en Juul al radioprogramma's bij Ad thuis in Amsterdam. Alleen ......... ze werden nooit uitgezonden. Daar kwam met het in dienst treden van Ad bij Veronica nu een einde aan.

De apparatuur in de 4 studio’s op de Zeedijk in Hilversum bestond uit:

• 2 (soms 3) Telefunken M24 vol spoor bandrecorders snelheid 19 cm/sec.
• 2 Pick-ups van Garrard en Delphonic
• microfoons van Neuman, Sennheiser, Bayer en AKG.
• 1 mengpaneel zelfbouw

Opnameband was van AGFA op een 22 cm spoel. Daar werden programma’s van een uur opgenomen.

schema mengtafel Zeedijk
loep
Ruud Westbroek in studio 1 op de Zeedijk

Het mengpaneel was een eigen ontwerp van Radio Veronica, zodat het precies voldeed aan de eisen die men er aan stelde. Zie hier links een gedeelte van het schema zoals dat, hoewel door de tijd aangevreten, bewaard is gebleven.


Zoals het mengpaneel er van buiten en van binnen uitzag


De Telefunken M24 bandrecorder: bovenzijde, onderzijde en achterzijde

1965 sluiten we af met de constatering dat de populariteit van Veronica steeds grotere vormen aan ging nemen. En handige zakenlui pikten daar een graantje van mee, met toestemming uiteraard. Zoals deze snackbarhouder uit Castricum die z’n snackbar Veronica noemde en het logo van het schip gebruikte.
Lees verder in het volgende deel: 1966