historie 1963


In januari 1963 bedragen de reclametarieven fl.12,- (€5,45) per sec. Een programma van een kwartier, de zogenaamde sponsorprogramma's, kost fl. 500,- (€227,-). In het weekend was dat fl.600,- (€272,-).
Alle reclame's stonden in die tijd op kleine 15 cm spoelen die op een aparte Telefunken M24 bandrecorder werden afgespeeld. Hiernaast een foto van technicus Jos Hogen in de oude studio op de Zeedijk in Hilversum.

De bandrecorder in het midden is de recorder waar de reklamebandjes op werden afgedraaid. De recorder daarboven is de eigenlijke opname recorder waar het programma op werd opgenomen.
Technicus Jos Hogen in de oude Zeedijk studio loep
De reclame's stonden alle op nummer gesorteerd in een bijbehorend doosje op de gang in de studio. In dit geval, zoals hierna te zien is, was dit een 7–up frisdrank reclame die het nummer 4779 had.
pijl 7-up reclame OK
loep 7-up tape  

Ook in 1963 ging het voorspoedig met Radio Veronica, maar de programmering was nog niet 'je dat'. Hoewel het blad Muziek Express in januari de populariteits poll over 1962 publiceerde waar diverse Veronica-programma's in stonden, w.o.; Muziek Express, Joost mag het weten, Jukebox en de Teen beat club.

Joost de Draaijer werd gekozen tot populairste disc jockey van 1962, gevolgd door Dick Duster (Tijd voor Teenagers - VARA) en Fred van Amstel (Veronica). Een paar opvallende programma's in februari waren bijvoorbeeld; Zaterdagavond, 'It's Lexington time', gepresenteerd door moppentapper Max Tailleur.

Max Tailleur - Lexington
  Teenbeat Club advertentieEen programma over chips van Smith chips, voor ruwe handen was er een programma door Atrix, de muzikale koffietafel door Albert Heijn, een gezellig kwartier aangeboden door Jamin en een programma verzorgd door Willem II sigaren.
Ook treffen we in februari nog veel programma's aan met de titel; 'gevarieerde grammofoonplaten'.

Zoals het hier onder weergegeven programma met platen van Catherina Valente dat werd opgenomen door technicus Karel van der Woerd en werd uitgezonden op maandag 12 februari 1963 van 15.45 tot 16.00 uur.

In april nemen Tineke en Joost een plaat op; 'Hé Tineke, hé Joost'. Het was een cover van 'Hé Paul, hé Paula'. Het was geen daverend succes, volgens Tineke werden er maar zo'n 130 verkocht. Er zouden overigens nog meer Veronica dj's volgen die een plaat op zouden nemen.

Hé Tineke,
hé Joost

Gevarieerde
grammofoonplaten
op 12 februari 1963

 
Voor de tweede maal organiseert Veronica het zogenaamde Oranjebal op Koninginnedag 30 april in Amsterdam.

Gedurende een aantal maanden van 1963 werkte Kees-Jan Wiegers bij Veronica. Hij presenteerde o.a. een avondprogramma, samen met Tineke en Joost, 'Uit de koers' en Ook Goeiemorgen.
Lang zou Kees-Jan niet blijven, in september verliet hij Veronica en werd opgevolgd door Harmen Siezen.

loep
Toegangsbewijs Oranjebal
30 april 1963

loep
Toegangsbewijs Oranjebal
30 april 1963

pijl
Kees-Jan Wiegers, OGM
pijl
Luister hier naar een fragment van Kees-Jan uit OGM van 6 mei 1963 waarin hij een programma overzicht geeft van die dag.
Het programma
overzicht van mei 1963.
pijl
Het programma overzicht van mei 1963. Maar nu het originele exemplaar dat Veronica naar de media stuurde
Met Veronica ging het gedurende 1963 steeds beter en ook kwam er in mei een uitbreiding van de technici, t.w. Jos Hogen en Ruud Westbroek. Dat kon makkelijk want er waren inmiddels 4 opname studio's gebouwd onder leiding van Karel van der Woerd.
De technici deelden met z'n tweeën één studio en werkten van 's ochtends 8 tot 's middags 2 en van 2 tot 8 uur in de avond. Dat zou tot aan 31 augustus 1974 zo blijven.

Op 15 mei worden er in Nederland verkiezingen gehouden en ontstaat er de nodige commotie vanwege het gebruik in de verkiezingscampagne van de naam Radio Veronica door de Nederlandse Democratische Partij en haar oprichter, oud medewerker en oprichter Max Lewin.

De NDP had de verkiezingsleus 'Veronica luisteraars kiezen Lewin' geïntroduceerd.
pijl
verklaring directie
op 6 mei 1963
Radio Veronica maakt bezwaar, omdat zij in principe buiten elke politieke discussie wilde blijven en dat resulteerde in de volgende rechtzetting door Max Lewin in een radio-uitzending van de politieke partijen op 10 mei 1963.

Overigens is de hele zaak wat merkwaardig in het licht van het feit dat de VVD bij monde van Haya van Someren-Downer op 2 mei in het Parool ook een lans brak voor Veronica maar zonder de naam te noemen!
pijl
NDP

VVD verkiezings-advertentie
 
Berini bromfiets
pijl
Ondertussen bestond de programmering nog steeds uit heel veel sponsorkwartiertjes.
Bijvoorbeeld dat van Berini bromfietsen dat tussen juni en oktober elke zaterdagavond van 18.30 – 18.45 uur werd uitgezonden.

Nog een voorbeeld van een kwartier muziek, ditmaal gesponsord door Heinz ketchup.


loep
Doos Heinz programma
van 15 september 1963

In juni 1963 verlaat dj Dan Campagne (dj naam; Fred van Amstel) Veronica. Hij had verkering met Ger Anna (dochter van Dirk Verweij) en dat ging uit!. Ja, zo ging dat kennelijk in die tijd.
Volgens een stukje in Muziekexpress was het Dan Campagne, z'n echte naam, zo goed bevallen op het eiland Mallorca dat hij daar bleef.


Fred van Amstel zou in juni opgevolgd worden door Judith de Leeuw die onder de naam Anuschka de jukebox zou gaan presenteren. De tune daarvan was inmiddels erg bekend en in de studio werd ‘ie gedraaid van een bijna versleten singletje uit Amerika. Luister maar naar dit fragment met de ruis en kraak aan het begin. Dat kwam overigens door het iedere keer 'scherp zetten' van de plaat op de pick-up.
pijl
Technicus Jurg van Beem en dj Fred van Amstel, maart 1963In juni was er in de Jukebox, tussen 18.15 en 18.30, een sponsorprogramma van Aspirine-Bayer 'leve het leven' gepresenteerd als een soort hoorspel waarin o.a. één van Nederlands grootste acteurs Ko van Dijk en de cabaretière Conny Stuart een hoofdrol speelde!


Jukebox tune De originele single
met de Jukebox tune
Aspirine met Ko van Dijk

In de zomer ging Veronica de programmering meer afstemmen op de teenagers en Joost Den Draaijer startte op vrijdagavond met het Nederlands platenelftal. Het zou de voorloper worden van de 'Top 40'. Hoewel dj Fred van Amstel in de maand april op zondagavond in de Jukebox al de eerste 10 platen van de Nederlandse hitparade draaide!!!!

We schreven het al eerder, Harmen Siezen zou de opvolger worden van Kees-Jan Wiegers die in september Veronica verliet.
Harmen Siezen kwam in November bij Radio Veronica. Z'n eerste programma dat zou worden uitgezonden op 22 november, 'Muziek tegen middernacht' werd echter nooit uitgezonden. Een paar uur eerder namelijk werd president Kennedy van de Verenigde Staten in Dallas (TX) vermoord.Programma- schema zondagen in april 1963 met Top 10
Daarna werd via Veronica rouwmuziek uitgezonden! Ook de dagen daarna was dat het geval, zie het memo dat Tineke aan technicus Jurg van Beem, die aan boord van de Borkum Riff zat, typte op zondagavond 24 november met instructies voor de rouwmuziek.

Memo van Tineke over
22-11-1963
 
De programmering van december 1963

In het weekend zou hij dat een tijdje samen met Gerard de Vries gaan doen met de titel 'Schoon schip'. Gerard was tegelijkertijd met Harmen bij Veronica aangenomen. Luister naar een fragment van 'Schoon schip'.

In de periode vanaf maart tot en met november werden er ruim 38.000 reclames uitgezonden! En daarmee was een bedrag gemoeid van zo'n 12 miljoen gulden (€5,45 miljoen).

En zo ging het met de reclame opbrengsten steeds beter en zou er een nieuw jaar aanbreken dat op radiogebied steeds interessanter begon te worden. Voor de Engelse kust verschenen namelijk tal van zeezenders. En die zouden een grote invloed op Veronica gaan krijgen.


Fragment Harmen en Gerard
 
Lees verder in het volgende deel: 1964